Myšky

Trenérky: Sylvie Dohnalíková (Holubová)

Skupina se věnuje jednotlivkyním a společným skladbám.