Sponzoři

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Výsledek obrázku pro logo mšmtMŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen(ka) vlády ČR. Působnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR v aktuálním znění.

 

Magistrát města Brna

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je zastupitelstvo města a v městských částech zastupitelstva městských částí. V čele Magistrátu města Brna stojí primátor. V letošním roce nás MMB z dotačního programu Mládežnický sport podpořil částkou 144 tisíc Kč. Děkujeme. 

www.brno.cz/uvodni-strana/

 

 

Národní sportovní agentura

Národní sportovní agentura je ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu se sídlem v Praze. Vznikla 1. srpna 2019. Působnost agentury je vymezena zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.

Národní sportovní agentura vzniká za účelem rozdělení sportu v rámci školství a mimoškolních aktivit. Z finančního hlediska je dotována státem jakožto organizační složka státu a tím se například docílilo přímé finanční pomoci (státních dotací) sportovním spolkům a svazům.

https://agenturasport.cz/

Jihomoravský krajský úřad

Krajský úřad Jihomoravského kraje stanoví zásady činnosti a řízení úřadu, úkoly a vzájemné vztahy odborů, oddělení, interního auditu a sekretariátu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, organizační strukturu úřadu, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců úřadu.

www.kr-jihomoravsky.cz/

 

 

Městská část Brno-Kohoutovice

V oblasti samostatné působnosti ÚMČ plní úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo MČ nebo Rada MČ, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Kontrolovat plnění úkolů Úřadem městské části v oblasti samostatné působnosti je vyhrazeno Radě městské části.

www.kohoutovice.cz/

 

 

Fotostudio Brno

 

Chcete nebo potřebujete fotografie? Věnujete svoje fotografie jako dárek nebo je chcete jen tak pro radost? Toužíte po fotografiích ve společnosti svých blízkých? Chcete mít tradiční památku na své děti, na své blízké nebo na své přátele? Kontaktujte Fotostudio.

https://fotostudio-brno.cz/

 

Nákupní košík.cz

Internetový obchod s výpočetní technikou prodávající notebooky, LCD, tiskárny, hardware, software, mp3 přehrávače, projektory, kalkulátory, fotoaparáty, kamery...

www.nakupnikosik.cz/