Sponzoři

Magistrát města Brna

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je zastupitelstvo města a v městských částech zastupitelstva městských částí. V čele Magistrátu města Brna stojí primátor. V roce 2022 nás MMB z dotačního programu Mládežnický sport podpořil částkou 170 tisíc Kč. Děkujeme. 

www.brno.cz/uvodni-strana/

 

 

Národní sportovní agentura

Národní sportovní agentura je ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu se sídlem v Praze. Vznikla 1. srpna 2019. Působnost agentury je vymezena zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.

Národní sportovní agentura vzniká za účelem rozdělení sportu v rámci školství a mimoškolních aktivit. Z finančního hlediska je dotována státem jakožto organizační složka státu a tím se například docílilo přímé finanční pomoci (státních dotací) sportovním spolkům a svazům.

V roce 2022 jsme od Národní sportovní agentury obdrželi z dotačního programu "Můj klub 2022" částku 129 240 Kč. Děkujeme. 

https://agenturasport.cz/

Jihomoravský krajský úřad

Krajský úřad Jihomoravského kraje stanoví zásady činnosti a řízení úřadu, úkoly a vzájemné vztahy odborů, oddělení, interního auditu a sekretariátu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, organizační strukturu úřadu, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců úřadu.

www.kr-jihomoravsky.cz/

 

 

Městská část Brno-Kohoutovice

V oblasti samostatné působnosti ÚMČ plní úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo MČ nebo Rada MČ, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Kontrolovat plnění úkolů Úřadem městské části v oblasti samostatné působnosti je vyhrazeno Radě městské části.

www.kohoutovice.cz/

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Výsledek obrázku pro logo mšmtMŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen(ka) vlády ČR. Působnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR v aktuálním znění.

 

Fotostudio Brno

 

Chcete nebo potřebujete fotografie? Věnujete svoje fotografie jako dárek nebo je chcete jen tak pro radost? Toužíte po fotografiích ve společnosti svých blízkých? Chcete mít tradiční památku na své děti, na své blízké nebo na své přátele? Kontaktujte Fotostudio.

https://fotostudio-brno.cz/

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Výsledek obrázku pro logo mšmtMŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen(ka) vlády ČR. Působnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR v aktuálním znění.