Motýlci

Trenérky: Lenka Dvořáčková (Němečková)

Skupina se věnuje jednotlivkyním a společným skladbám.