Hvězdičky

Trenérky: Eva Zapletalová, Kristýna Dubová a Lenka Dvořáčková (Němečková)

Skupina se věnuje jednotlivkyním a společným skladbám.