Trenéři ASPV Brno

PhDr. Iveta Kučerová

 • předsedkyně oddílu

 • trenérka III. třídy

 • rozhodčí I. třídy

Trenérská praxe 41 let, během své závodní kariéry získala I. VT

Dlouhodobě působila jako trenérka nejstarších kategorií, včetně přípravy společných skladeb v kategorii seniorek (9., 7. a 5. místo na MČR v letech 1996–1998) a přípravy jednotlivkyň v kategoriích I. VTkp a žen na Mistrovství České republiky (4. místo Evy Zapletalové, 7. místo Alice Nešporové a 10. místo Aleny Roubalíkové na MČR žen v r. 1994, několikanásobná účast Lucie Kulíškové na MČR dorostenek v letech 1996–1998) a rovněž i několikanásobná účast družstva pod jejím vedením na MČR společných skladeb. Z poslední doby např. 1. místo Martiny Lepkové na městském přeboru II. VTp v r. 2013 a 2. místo společné skladby linie B na oblastním přeboru ve stejném roce. Od r. 1993 také závodnice pod jejím vedením získávají medailová umístění na mezinárodních závodech v belgickém Bree. V současné době působí jako trenérka závodnic kombinovaného programu.

Mgr. Sylvie Dohnalíková (Holubová)

 • trenérka III. třídy

Trenérská praxe 21 let, během své závodní kariéry získala II. VT a vybojovala 10. místo na MČR společných skladeb kategorie juniorek v roce 1998 a 12. místo na MČR v kategorii I. VTp v roce 1999. Moderní gymnastice se věnuje od 8 let. 

Mezi její největší trenérské úspěchy patří 3. místo skladby estetické skupinové gymnastiky na MČR 2005 a 5. místo na MČR 2006. V r. 2008 účast tří závodnic na MČR kadetek mladších, 3. místo na oblastním přeboru společných skladeb (SS) kategorie E, 9. místo na MČR SS kategorie Naděje. V r. 2009 dvojí účast na MČR v kategorii kadetky mladší, 1. místo Aliny Chamziny na oblastním přeboru nadějí nejmladších a 6. místo na MČR SS kategorie Juniorky. V r. 2010 2. místo Aliny Chamziny na oblastním přeboru nadějí nejmladších a účast na MČR kategorie kadetky starší, 3. místo na oblastním přeboru SS kategorie naděje mladší a 9. místo na MČR SS nadějí mladších a 6. místo v kategorii Juniorky. V r. 2011 1. místo Aliny Chamziny na oblastním přeboru nadějí nejmladších, 3. místo na oblastním přeboru SS kategorie naděje mladší a 10. místo na MČR SS kategorie Seniorky. V r. 2012 1. místo Aliny Chamziny na oblastním přeboru nadějí mladších, 1. místo na MČR v sestavě bez náčiní a 3. místo ve víceboji. Dále také 3. místo na oblastním přeboru SS nadějí mladších. V r. 2013 trojnásobná účast na MČR jednotlivkyň kategorie naděje starší, 6. místo na oblastním přeboru SS kategorie naděje starší a 10. místo na MČR a 2. místo v nejstarší kategorii SS linie B na oblastním přeboru. V r. 2014 6. místo Lucie Vysekalové na oblastním přeboru kadetek mladších a 6. místo Nely Poláškové v kadetkách starších. 7. místo Lucie Vysekalové na MČR kadetek mladších v sestavě s míčem (víceboj 15. místo), 3. místo na oblastním přeboru SS kategorie Juniorky. V r. 2015 2. místo Nely Poláškové na MČR kategorie kadetky starší v sestavě se švihadlem (víceboj 10. místo). Od r. 2006 také závodnice pod jejím vedením získávají medailová umístění na mezinárodních závodech v belgickém Bree. V současné době připravuje závodnice kombinovaného programu a společné skladby linie B.

MUDr. Marcela Dubová

 • trenérka III. třídy

Trenérská praxe 11 roky, během své závodní kariéry získala I. VT. Moderní gymnastice se věnuje od  5 let, nejprve v klubu na severní Moravě, později, během studia na univerzitě, v klubu univerzitním. 

V současné době trénuje závodnice kombinovaného programu a společných skladeb linie B.

Lenka Dvořáčková (Němečková)

 • trenérka III. třídy

Trenérská praxe 21 let, během své závodní kariéry získala I. VT. Mezi její největší závodní úspěchy patří 1. místo v Jihomoravské oblasti ve společných skladbách a 3. místo na MČR ve společných skladbách, 1. místo v seniorkách v mezinárodním závodě v Belgii.  Moderní gymnastice se věnuje od 4 let. 

V současné době připravuje závodnice kombinovaného programu.

Drahomíra Jamborová

 • trenérka III. třídy

 • rozhodčí III. třídy

Je jednou ze spoluzakladatelek oddílu MG v Kohoutovicích a vynikajícím sportovním pedagogem dlouhodobě spolupracujícím na kvalitní přípravě závodnic našeho oddílu. V současné době pracuje se závodnicemi přípravek.

Ing. Petra Jílková (Horká)

 • trenérka III. třídy

 • rozhodčí III. třídy

Trenérská praxe 21 let, během své závodní kariéry získala II. VT. Závodila v kategoriích kombinovaného programu, vždy se umisťovala v první polovině startovního pole. Mezi její nejvýznamnější úspěchy patří zisk titulů Akademické mistryně ČR na MČR ve společných skladbách v letech 1996 a 1997. Moderní gymnastice se věnuje od 5 let.

Barbora Votoupalová

 • trenérka III. třídy

 • rozhodčí III. třídy

Trenérská praxe 12 let, během své závodní kariéry získala I. VT. Mezi její největší závodní úspěchy patří např. 2. místo na městském přeboru III. VTkp v r. 2006, 2. místo na městském přeboru v kategorii Ženy v r. 2011, 18. místo na MČR 2007 nadějí starších B, 22. místo na MČR v kategorii kadetky mladší, 1. místo v Belgii v r. 2010 v juniorkách a 2. místo v Belgii v r. 2012 v seniorkách. V závodech společných skladeb mezi nejlepší umístění patří 3. místo na MČR v ESG v r. 2005, 2. místa na oblastním přeboru v  seniorkách v r. 2010 a 2011. Moderní gymnastice se věnuje od 5 let.

Mezi nejvýznamnější trenérské úspěchy se řadí 3. místo na oblastním přeboru a 5. místo na MČR společných skladeb linie B ve III. kategorii z r. 2014. Věnuje se trénování závodnic kombinovaného programu.

Mgr. Eva Zapletalová, Ph.D.

 • trenérka II. třídy

 • rozhodčí II. třídy

Trenérská praxe 28 let, moderní gymnastice se věnuje od 7 let. Během své závodní kariéry získala I. VT, 3. místo a dvakrát 1. místo na oblastních přeborech žen a 4. místo na MČR žen v r. 1994. 

Mezi její trenérské úspěchy patří 10. místo juniorské společné skladby na MČR v r. 1998, dále 10. a 12. místo závodnic Tamary Sládkové a Sylvie Holubové na MČR I. VTp v r. 1999 a ve spolupráci s oddílem BCVČ Lesná pak například 4. místo Markéty Slovákové na MČR žen v r. 2003. V současné době vede naše nejmenší.

RNDr. Jana Zapletalová, CSc.

 • trenérka III. třídy

 • rozhodčí III. třídy

Trenérská praxe 37 let. V současné době působí jako trenérka přípravek a družstva společné skladby linie B. Jejím vedením prošly všechny vynikající závodnice oddílu ASPV Brno, kterým vštípila nejen základy moderní gymnastiky, ale i všeobecné pohybové předpoklady.

Je členkou Sportovně-technické komise Jihomoravské soutěžní oblasti.