Trenéři ASPV Brno

PhDr. Iveta Kučerová

 • předsedkyně oddílu

 • trenérka III. třídy

 • rozhodčí I. třídy

Trenérská praxe 34 let, během své závodní kariéry získala I. VT

Dlouhodobě působila jako trenérka nejstarších kategorií, včetně přípravy společných skladeb v kategorii seniorek (9., 7. a 5. místo na MČR v letech 1996–1998) a přípravy jednotlivkyň v kategoriích I. VTkp a žen na Mistrovství České republiky (4. místo Evy Zapletalové, 7. místo Alice Nešporové a 10. místo Aleny Roubalíkové na MČR žen v r. 1994, několikanásobná účast Lucie Kulíškové na MČR dorostenek v letech 1996–1998) a rovněž i několikanásobná účast družstva pod jejím vedením na MČR společných skladeb. Z poslední doby např. 1. místo Martiny Lepkové na městském přeboru II. VTp v r. 2013 a 2. místo společné skladby linie B na oblastním přeboru ve stejném roce. Od r. 1993 také závodnice pod jejím vedením získávají medailová umístění na mezinárodních závodech v belgickém Bree. V současné době působí jako trenérka závodnic volného a kombinovaného programu.

Mgr. Tamara Bílková

 • trenérka I. třídy

 • rozhodčí I. třídy

Trenérská praxe 30 let. Během své závodní kariéry získala mistrovskou třídu, členka širšího reprezentačního výběru společné skladby seniorek v r. 1984. 

V letech 1987–1990 působila jako trenérka reprezentace ČSSR - připravovala seniorské družstvo společných skladeb na Mistrovství světa v r. 1987 (6. místo ve finále), Mistrovství Evropy v r. 1988 (5. místo ve víceboji a 4. místo ve finále), MS v r. 1989 a ME v r. 1990. Mezi její další trenérské úspěchy v době působení v oddíle ASPV Brno patří několik medailí na mistrovstvích republiky ve společných skladbách juniorek (3. místo) i seniorek (dvakrát 3. místo ve víceboji a 3 bronzové medaile ve finále) i mnoho medailí na domácím i mezinárodním poli v kategoriích jednotlivkyň (Lucie Zímová se pod jejím vedením probojovala až do nejvyšší soutěže, MČR seniorek, a na Mezinárodním mistrovství Evropy FICEP v r. 2001 získala 3. místo). V letech 2003–2005 působila jako svazová trenérka a spolupracovala na přípravě juniorské reprezentační společné skladby na ME v Moskvě 2005 (10. místo). Také se organizačně podílela na přípravě seniorské reprezentační společné skladby. Úzce spolupracuje s belgickým gymnastickým klubem a s jedním z nejlepších norských gymnastických klubů.

Alena Čechová (Roubalíková)

 • instruktorka MG

Trenérská praxe 5 let, během své 13leté závodní kariéry získala I. VT, k jejím největším závodním úspěchům patří 10. místo na MČR žen v r. 1994. Moderní gymnastice se věnuje od 5 let. 

Věnuje se trénování závodnic kategorie naděje nejmladší - volný program jednotlivkyň a společné skladby linie A.

Mgr. Sylvie Dohnalíková (Holubová)

 • trenérka III. třídy

Trenérská praxe 14 let, během své závodní kariéry získala II. VT a vybojovala 10. místo na MČR společných skladeb kategorie juniorek v roce 1998 a 12. místo na MČR v kategorii I. VTp v roce 1999. Moderní gymnastice se věnuje od 8 let. 

Mezi její největší trenérské úspěchy patří 3. místo skladby estetické skupinové gymnastiky na MČR 2005 a 5. místo na MČR 2006. V r. 2008 účast tří závodnic na MČR kadetek mladších, 3. místo na oblastním přeboru společných skladeb (SS) kategorie E, 9. místo na MČR SS kategorie Naděje. V r. 2009 dvojí účast na MČR v kategorii kadetky mladší, 1. místo Aliny Chamziny na oblastním přeboru nadějí nejmladších a 6. místo na MČR SS kategorie Juniorky. V r. 2010 2. místo Aliny Chamziny na oblastním přeboru nadějí nejmladších a účast na MČR kategorie kadetky starší, 3. místo na oblastním přeboru SS kategorie naděje mladší a 9. místo na MČR SS nadějí mladších a 6. místo v kategorii Juniorky. V r. 2011 1. místo Aliny Chamziny na oblastním přeboru nadějí nejmladších, 3. místo na oblastním přeboru SS kategorie naděje mladší a 10. místo na MČR SS kategorie Seniorky. V r. 2012 1. místo Aliny Chamziny na oblastním přeboru nadějí mladších, 1. místo na MČR v sestavě bez náčiní a 3. místo ve víceboji. Dále také 3. místo na oblastním přeboru SS nadějí mladších. V r. 2013 trojnásobná účast na MČR jednotlivkyň kategorie naděje starší, 6. místo na oblastním přeboru SS kategorie naděje starší a 10. místo na MČR a 2. místo v nejstarší kategorii SS linie B na oblastním přeboru. V r. 2014 6. místo Lucie Vysekalové na oblastním přeboru kadetek mladších a 6. místo Nely Poláškové v kadetkách starších. 7. místo Lucie Vysekalové na MČR kadetek mladších v sestavě s míčem (víceboj 15. místo), 3. místo na oblastním přeboru SS kategorie Juniorky. V r. 2015 2. místo Nely Poláškové na MČR kategorie kadetky starší v sestavě se švihadlem (víceboj 10. místo). Od r. 2006 také závodnice pod jejím vedením získávají medailová umístění na mezinárodních závodech v belgickém Bree. V současné době připravuje závodnice volného programu kategorie naděje nejmladší a mladší, kadetky starší a společné skladby linie A i B.

MUDr. Marcela Dubová

 • trenérka III. třídy

Trenérská praxe 4 roky, během své závodní kariéry získala I. VT. Moderní gymnastice se věnuje od  5 let, nejprve v klubu na severní Moravě, později, během studia na univerzitě, v klubu univerzitním. 

V současné době trénuje závodnice kombinovaného programu a společných skladeb linie B.

Lenka Dvořáčková (Němečková)

 • trenérka III. třídy

Trenérská praxe 15 let, během své závodní kariéry získala I. VT. Mezi její největší závodní úspěchy patří 1. místo v Jihomoravské oblasti ve společných skladbách a 3. místo na MČR ve společných skladbách, 1. místo v seniorkách v mezinárodním závodě v Belgii.  Moderní gymnastice se věnuje od 4 let. 

Dříve trénovala závodnice kombinovaného programu, v současné době připravuje závodnice volného programu kategorie naděje mladší.

Drahomíra Jamborová

 • trenérka III. třídy

 • rozhodčí III. třídy

Je jednou ze spoluzakladatelek oddílu MG v Kohoutovicích a vynikajícím sportovním pedagogem dlouhodobě spolupracujícím na kvalitní přípravě závodnic našeho oddílu. V současné době pracuje se závodnicemi přípravek.

Ing. Petra Jílková (Horká)

 • trenérka III. třídy

 • rozhodčí III. třídy

Trenérská praxe 14 let, během své závodní kariéry získala II. VT. Závodila v kategoriích kombinovaného programu, vždy se umisťovala v první polovině startovního pole. Mezi její nejvýznamnější úspěchy patří zisk titulů Akademické mistryně ČR na MČR ve společných skladbách v letech 1996 a 1997. Moderní gymnastice se věnuje od 5 let.

Lucie Zimová (Palánová), DiS

 • trenérka III. třídy

 • rozhodčí III. třídy

Trenérská praxe 14 let, během své závodní kariéry získala I. VT. Mezi její největší závodní úspěchy se řadí účast na MČR v kategoriích I. VT a MT, 3. místo na MČR 2002 ve společných skladbách kategorie seniorek, 10. místo na MČR v kat. žen v r. 2004, 3. místo v závodě jednotlivkyň a v závodě družstev na Mezinárodním mistrovství Evropy FICEP v r. 2001. V roce 2013 se rozhodla pokračovat a obsadila 1. místo na oblastním přeboru kategorie ženy a 7. místo na MČR, ve společných skladbách linie B získala 2. místo na oblastním přeboru. Moderní gymnastice se věnuje od 8 let.

Mezi její největší trenérské úspěchy patří 3. místo skladby estetické skupinové gymnastiky na MČR 2005 a 5. místo na MČR 2006. V r. 2008 účast tří závodnic na MČR kadetek mladších, 3. místo na oblastním přeboru společných skladeb (SS) kategorie E, 9. místo na MČR SS kategorie Naděje. V r. 2009 dvojí účast na MČR v kategorii kadetky mladší, 1. místo Aliny Chamziny na oblastním přeboru nadějí nejmladších a 6. místo na MČR SS kategorie Juniorky. V r. 2010 2. místo Aliny Chamziny na oblastním přeboru nadějí nejmladších a účast na MČR kategorie kadetky starší, 3. místo na oblastním přeboru SS kategorie naděje mladší a 9. místo na MČR SS nadějí mladších a 6. místo v kategorii Juniorky. V r. 2011 1. místo Aliny Chamziny na oblastním přeboru nadějí nejmladších, 3. místo na oblastním přeboru SS kategorie naděje mladší a 10. místo na MČR SS kategorie Seniorky. V r. 2012 1. místo Aliny Chamziny na oblastním přeboru nadějí mladších, 1. místo na MČR v sestavě bez náčiní a 3. místo ve víceboji. Dále také 3. místo na oblastním přeboru SS nadějí mladších. V r. 2013 trojnásobná účast na MČR jednotlivkyň kategorie naděje starší, 6. místo na oblastním přeboru SS kategorie naděje starší a 10. místo na MČR a 2. místo v nejstarší kategorii SS linie B na oblastním přeboru. V r. 2014 6. místo Lucie Vysekalové na oblastním přeboru kadetek mladších a 6. místo Nely Poláškové v kadetkách starších. 7. místo Lucie Vysekalové na MČR kadetek mladších v sestavě s míčem (víceboj 15. místo), 3. místo na oblastním přeboru SS kategorie Juniorky. V r. 2015 2. místo Nely Poláškové na MČR kategorie kadetky starší v sestavě se švihadlem (víceboj 10. místo). Od r. 2006 také závodnice pod jejím vedením získávají medailová umístění na mezinárodních závodech v belgickém Bree. V současné době připravuje závodnice volného programu kategorie naděje nejmladší a mladší, kadetky starší a společné skladby linie A i B.

Barbora Votoupalová

 • trenérka III. třídy

 • rozhodčí III. třídy

Trenérská praxe 5 let, během své závodní kariéry získala I. VT. Mezi její největší závodní úspěchy patří např. 2. místo na městském přeboru III. VTkp v r. 2006, 2. místo na městském přeboru v kategorii Ženy v r. 2011, 18. místo na MČR 2007 nadějí starších B, 22. místo na MČR v kategorii kadetky mladší, 1. místo v Belgii v r. 2010 v juniorkách a 2. místo v Belgii v r. 2012 v seniorkách. V závodech společných skladeb mezi nejlepší umístění patří 3. místo na MČR v ESG v r. 2005, 2. místa na oblastním přeboru v  seniorkách v r. 2010 a 2011. Moderní gymnastice se věnuje od 5 let.

Mezi nejvýznamnější trenérské úspěchy se řadí 3. místo na oblastním přeboru a 5. místo na MČR společných skladeb linie B ve III. kategorii z r. 2014. Věnuje se trénování závodnic volného programu kategorie kadetky starší a naděje mladší.

Mgr. Eva Zapletalová, Ph.D.

 • trenérka II. třídy

 • rozhodčí II. třídy

Trenérská praxe 21 let, moderní gymnastice se věnuje od 7 let. Během své závodní kariéry získala I. VT, 3. místo a dvakrát 1. místo na oblastních přeborech žen a 4. místo na MČR žen v r. 1994. 

Mezi její trenérské úspěchy patří 10. místo juniorské společné skladby na MČR v r. 1998, dále 10. a 12. místo závodnic Tamary Sládkové a Sylvie Holubové na MČR I. VTp v r. 1999 a ve spolupráci s oddílem BCVČ Lesná pak například 4. místo Markéty Slovákové na MČR žen v r. 2003. V současné době vede naše nejmenší.

RNDr. Jana Zapletalová, CSc.

 • trenérka III. třídy

 • rozhodčí III. třídy

Trenérská praxe 30 let. V současné době působí jako trenérka přípravek a družstva společné skladby linie B. Jejím vedením prošly všechny vynikající závodnice oddílu ASPV Brno, kterým vštípila nejen základy moderní gymnastiky, ale i všeobecné pohybové předpoklady.

Je členkou Sportovně-technické komise Jihomoravské soutěžní oblasti.

 

MUDr. Monika Horáčková – rozhodčí III. třídy

Romana Petkovská – rozhodčí III. třídy

Mgr. Veronika Polášková – rozhodčí III. třídy

Eva Vysekalová – rozhodčí III. třídy

Spolupracující baletní pedagog:

Zuzana Hírešová

Instruktorky MG:

Iveta Brabcová, Nikol Horáčková, Barbora Horáková. 

Spolupracující lékař:

MUDr. Iva Tomášková (Klinika sportovní medicíny, Surgal Clinic)