Oddíl moderní gymnastiky ASPV Brno

Oddíl moderní gymnastiky má sídlo v Brně-Kohoutovicích, kde byl založen v roce 1978 jako jeden z pěti oddílů nově vzniklé tělovýchovné jednoty Tatran Kohoutovice. Jeho předsedkyní byla Jindra Nešporová, zakladatelka oddílu. V roce 1998 oddíl přestoupil pod Asociaci sport pro všechny (ASPV) Brno, jejíž předsedkyní je Věra Dvořáčková. Jindra Nešporová, která působila v oddíle moderní gymnastiky v Brně-Líšni, nás v prosinci roku 2006 náhle opustila. Vzpomínáme...

Členskou základnu oddílu tvoří kolem 55 závodnic různých výkonnostních kategorií ve věku od pěti do dvaceti let. Závodnicím se věnuje 10 dobrovolných trenérek a na přeborech a pohárových soutěžích oddíl zastupuje 10 rozhodčích.

Závodnice oddílu moderní gymnastiky ASPV Brno se účastní městských, oblastních i republikových přeborů v odpovídajících výkonnostních a věkových kategoriích (v závodech jednotlivkyň i ve společných skladbách). Oddíl také reprezentují na pohárových soutěžích po celé republice i v zahraničí, např. ve Slovenské republice, Rakousku, Francii a Belgii. Před několika lety se závodnice také začaly připravovat na soutěže v estetické skupinové gymnastice (ESG) a se svými skladbami se každoročně účastní Mistrovství republiky.

Nejvýznamější úspěchy našeho klubu:

 •  v r. 2001 účast na otevřeném Mistrovství Evropy katolických federací (FICEP European Championship) v Belgii, kde děvčata vybojovala přední umístění jako     jednotlivkyně (Barbora Pažourková 2. místo, Zuzana Holubová 7. místo, Lucie Zímová 3. místo) i jako družstvo (3. místo).
 •  v r. 2002 získala Barbora Pažourková v kategorii kadetky B na Mistrovství ČR 7.místo. Lucie Zímová se kvalifikovala do nejvyšší republikové soutěže, Mistrovství republiky v mistrovské třídě, kterého se účastní také všechny reprezentantky a je součástí nominace na Mistrovství světa. Na podzimním Mistrovství ČR ve společných skladbách se seniorskému družstvu ASPV Brno podařilo vybojovat 3. místo ve víceboji i v jednotlivých finále.

 •  v r. 2003 se Zuzana Holubová umístila v kategorii dorostenky na Mistrovství ČR na 7. příčce. Kromě této závodnice se Mistrovství ČR zúčastnily ve svých kategoriích další tři závodnice oddílu (Barbora Pažourková, Tereza Kazdová a Lenka Kratochvílová).

 •  v r. 2004 se na Mistrovství republiky v kategoriích jednotlivkyň probojovalo sedm závodnic oddílu, Sabina Kazdová, Lenka Kratochvílová, Tereza Kazdová, Barbora Pažourková, Zuzana Holubová, Lucie Zímová ve volném programu a Barbora Kloudová v povinném programu. Nejlepšího umístění dosáhly Tereza Kazdová (10. místo v kategorii kadetky), Lucie Zímová (10. místo v kategorii dorostenky) a Barbora Kloudová (4. místo v kategorii I.VTp). V podzimní sezóně společných skladeb se družstvu juniorek (ve složení Tereza Kazdová, Barbora Kloudová, Kateřina Pokorná, Zuzana Šalplachtová a hostující Eliška Roubalová) podařilo probojovat na Mistrovství ČR, kde závodnice obsadily 8. místo. Během celého loňského roku závodnice, a to nejen ty výše zmíněné, úspěšně reprezentovaly oddíl na řadě pohárových soutěží v ČR i v zahraničí (např. v Belgii).

 •    v r. 2005 se na MČR ve svých kategoriích probojovaly 4 závodnice oddílu (Lenka Kratochvílová, Barbora Pažourková, Žaneta Pavlíčková a Barbora Kloudová). V kategorii nadějí nejmladších skončila na oblastním přeboru Veronika Tomášková 4., Eliška Cvrkalová 7. a Aneta Svobodová vybojovala bronz. Ve společných skladbách nás na MČR reprezentovalo družstvo juniorek, které obsadilo 7. místo. Družstvo kategorie D ve složení Dominika Alexová, Denisa Belatková, Eliška Cvrkalová, Michaela šimčíková a Barbora Votoupalová se umístilo na oblastním přeboru 7. V silně obsazeném mezinárodním závodě v norském Skjobergu získala Lenka Kratochvílová 3. místo a Barbora Pažourková 9. místo. Na MČR v ESG vybojovalo družstvo závodnic ve věku 8 - 10 let (Dominika Alexová, Denisa Belatková, Alena Necidová, Monika Nováčková, Michaela šimčíková a Barbora Votoupalová) 3.místo. Stejně úspěšné bylo i družstvo závodnic ve věku 10 – 12 let. Družstvo juniorek postoupilo na první Mistrovství světa, které se konalo v Praze, a obsadilo 14. místo.

 •    v r. 2006 oddíl na MČR v kategoriích jednotlivkyň reprezentovaly Tereza Kazdová, Kristýna Blahová a žaneta Pavlíčková. Mezinárodního závodu v belgickém Bree se zúčastnily Dominika Alexová (4. místo), Eliška Cvrkalová (3. místo), Lenka Kratochvílová (3. místo), Andrea Křížová (9. místo), Lenka Navrátilová (7. místo), Jitka Nesrstová (7. místo), Veronika Tomášková (5. místo) a Barbora Votoupalová (8. místo). V kombinovaném programu obsadila Barbora Votoupalová na oblastním přeboru 6. příčku. V základním programu se na oblastním přeboru Kateřina Bukvaldová umístila druhá, Martina Lepková šestá a Barbora Horáková sedmá. V podzimní sezóně společných skladeb skončilo na oblastním přeboru družstvo kategorie D, 11 let a mladší, ve složení Dominika Alexová, Denisa Belatková, Lucie Brázdová, Alena Necidová, Kateřina Jirmusová, Veronika Tomášková a Barbora Votoupalová na 6. místě. Družstvo kategorie E2, 7 let a mladší, ve složení Erika Adamíková, Barbora Horáková, Simona Hrdličková, Martina Lepková, Ivana Rundštuková, Zuzana Tesaříková a hostující Eliška Kouřilová a Nikola Paschová si vybojovalo 4. příčku. Tato družstva reprezentovala oddíl také na několika mezinárodních závodech, kde vždy bojovala o přední umístění. Na MČR v ESG obsadilo družstvo závodnic ve věku 8 - 10 let (Dominika Alexová, Denisa Belatková, Lucie Brázdová, Alena Necidová, Kateřina Jirmusová, Michaela šimčíková a Barbora Votoupalová) 4. místo, družstvo děvčat ve kategorii 10 až 12 let skončilo třetí.

 •  v r. 2007 oddíl na MČR v kategorii naděje reprezentovala Barbora Votoupalová, která v konkurenci nejlepších závodnic z celé republiky skončila necelé dvě desetiny bodu od postupu do finálových bojů. V kombinovaném programu získala Denisa Belatková na městském přeboru stříbrnou medaili. Na oblastním přeboru nadějí nejmladších obsadila Nela Polášková 7. místo a Zuzana Tesaříková skončila 9. V nejmladší kategorii základního programu se nejlépe umístila Nikol Horáčková, která vybojovala na městském přeboru stříbrnou příčku. Na mezinárodním závodě Jarní pohár ve volných sestavách (účast 85 závodnic z 10 klubů z celé Moravy, ze Slovenska a především družebních klubů z německého Düsseldorfu a belgického Bree) dosáhly nejvýznamnějších úspěchů Veronika Tomášková (3. místo), Barbora Votoupalová (4. místo), Jitka Nesrstová (4. místo) a Simona Hrdličková (8. místo). V Kohoutovickém poháru v základním a kombinovaném programu se nejlépe umístily Lenka Nebeská (3. místo), Alina Chamzina (4. místo) a Andrea Křížová (3. místo). V podzimní závodní sezóně se závodnice zúčastnily oblastního přeboru společných skladeb v kategorii E2 (7 let a mladší) - dvě družstva, 3. místo a 6. místo, kategorii E1 (8 - 9 let) - 3. místo a v kategorii Naděje (11 - 13 let) - 5. místo. Družstva také bojovala v řadě pohárových soutěží ve společných skladbách, republikových i mezinárodních, a to vždy o přední umístění. Za zmínku stojí 7. místo družstva kategorie Naděje na silně obsazeném mezinárodním závodě One World Cup v Brně, 3. místo stejného družstva na Vinohradském poháru v Praze a 1. místo na mezinárodním Kohoutovickém vánočním poháru; 2. místo družstva kategorie E1 na mezinárodním závodě Třebíčský podzim a 1. místo tohoto družstva na Kohoutovickém vánočním poháru; dvakrát 2. místo staršího družstva kategorie E2 (Břeclavský pohár, Kohoutovický vánoční pohár); dvakrát 3. místo mladšího družstva kategorie E2 (Vinohradský pohár, Kohoutovický vánoční pohár). V anketě Sportovec Kohoutovic 2007 zvítězilo v kategorii Objev roku mladší družstvo společné skladby kategorie E2 (ročn. 2001 a mladší) ve složení: Nikol Horáčková, Alina Chamzina, Nela Polášková, Dominika Bičanová, Lucie Havranová, Lenka Nebeská, Lucie Špičková, Monika Šmídová a Veronika Vondráčková.

 •  v r. 2008 oddíl na MČR v kategorii kadetek mladších (38 nejlepších závodnic ČR) reprezentovaly Veronika Tomášková (18. místo), Barbora Votoupalová (23. místo) a Dominika Alexová (26. místo). Mezinárodního závodu v belgickém Bree se zúčastnily Dominika Alexová (8. místo), Denisa Belatková (13. místo), Lucie Brázdová (11. místo), Kateřina Jirmusová (6. místo), Nicole Kleinová (10. místo), Veronika Tomášková (3. místo), Barbora Votoupalová (4. místo) a Lucie Zímová (3. místo). V kategorii naděje nejmladší se celou jarní sezónu nejlépe dařilo Nikol Horáčkové (4. místo Břeclavský pohár a Jarní pohár SKP, 2. místo Jarní pohár ASPV, 7. místo oblastní přebor), Nele Poláškové (3. místo Břeclavský pohár, 3. místo Jarní pohár SKP, 3. místo Jarní pohár ASPV), Alině Chamzině (3. místo Břeclavský pohár, 2. místo Milevský pohárek, 2. místo Jarní pohár ASPV a 4. místo oblastní přebor), Erice Adamíkové (8. místo Jarní pohár ASPV, 9. místo oblastní přebor) a Martině Lepkové (9. místo Jarní pohár ASPV a 8. místo oblastní přebor). V kombinovaném programu obsadila Nicole Kleinová na městském přeboru 6. příčku. V základním programu vybojovala Lucie Vysekalová na městském přeboru stříbrnou medaili, Markéta Nová skončila 4., Tamara Opletalová 5. a Eliška Petkovská 8. Na mezinárodním závodě Jarní pohár ve volných sestavách dosáhly nejvýznamnějších úspěchů Veronika Tomášková (2. místo), Barbora Votoupalová (3. místo), Lucie Brázdová (4. místo), Kateřina Jirmusová (6. místo) a Barbora Horáková (6. místo). V Kohoutovickém poháru v základním a kombinovaném programu se nejlépe umístily Lucie Vysekalová (3. místo), Markéta Nová (4. místo), Nela Prusenovská (5. místo), Nikola Čtvrtníčková (9. místo), Denisa Belatková (8. místo) a Andrea Křížová (5. místo).

  V podzimní sezóně společných skladeb oddíl reprezentovalo 5 družstev. Děvčata se zúčastnila oblastního přeboru společných skladeb v kategorii E2 (7 let a mladší) - tři družstva, 3., 8. a 9. místo, v kategorii E1 (8 - 9 let) - 6. místo a v kategorii Naděje (11 - 13 let) - 2. místo a postup na MČR (9. místo). Družstva také bojovala v řadě pohárových soutěží ve společných skladbách, republikových i mezinárodních, a to vždy o přední umístění. Za zmínku stojí 2. místo nejmladšího družstva kategorie E2 z mezinárodního závodu v Třebíči a 1. místo stejného družstva z také mezinárodního Kohoutovického vánočního poháru. Starší družstvo kategorie E2 se nejlépe umístilo na Kohoutovickém vánočním poháru, kde skončilo páté, a na líšeňském Baby Cupu, kde se umístilo na 2. místě. Výběrovému družstvu stejné kategorie se podařilo z každého závodu, kterého se zúčastnilo, přivézt medaili - nejlepší umístění: 1. místo Kohoutovický vánoční pohár, 2. místo mezinárodní závod Trasko Cup, 3. místo bratislavský Memoriál Hermy Jochovej, 1. místo Baby Cup. Družstvo kategorie E1 si vybojovalo zlatou medaili na Kohoutovickém vánočním poháru. Družstvu nadějí se nejlépe dařilo v Přerově (2. místo), na Kohoutovickém vánočním poháru (2. místo) a v Bratislavě (2. místo).

 •  v r. 2009 oddíl na MČR v kategorii kadetek mladších (38 nejlepších závodnic ČR) reprezentovala Veronika Tomášková (20. místo) a v kadetkách starších (36 nejlepších závodnic ČR) Barbora Votoupalová (22. místo). V kategorii naděje nejmladší se celou jarní sezónu nejlépe dařilo Nele Poláškové (4. místo Jarní pohár ASPV, 1. místo Kohoutovický pohár, 4. místo oblastní přebor), Nikol Horáčkové (3. místo Jarní pohár ASPV, 7. místo oblastní přebor), Alině Chamzině (1. místo Kohoutovický pohár, 1. místo oblastní přebor), Lucii Vysekalové (4. místo oblastní přebor), Lence Nebeské (7. místo oblastní přebor), Lucii Špičkové (4. místo Kohoutovický pohár), Erice Adamíkové (5. místo oblastní přebor) a Martině Lepkové (3. místo Kohoutovický pohár). V 0. kategorii základního programu byla nejúspěšnější Tamara Opletalová, která se pravidelně umísťovala na medailových pozicích a na oblastním přeboru vybojovala bronzovou medaili. Eliška Petkovská skončila několikrát pátá. V Kohoutovickém poháru v základním a kombinovaném programu se nejlépe umístily Tamara Opletalová (1. místo), Eva Mullerová (4. místo) a Eliška Petkovská (5. místo).

  V podzimní sezóně společných skladeb oddíl reprezentovalo 6 družstev. Na oblastním přeboru v linii B se naše starší družstvo (8 - 9 let) umístilo sedmé. V linii A se děvčata zúčastnila oblastního přeboru společných skladeb v kategorii E2 (6 - 7 let) - 3. místo, v kategorii E1 (7 - 8 let) - 4. místo, v kategorii Naděje (9 - 11 let) - 5. místo a postup na MČR (13. místo) a v kategorii Juniorky (12 - 15 let) - 2. místo a postup na MČR (6. místo). Družstva také bojovala v řadě pohárových soutěží ve společných skladbách, republikových i mezinárodních, a to vždy o přední umístění. V linii B zmiňme alespoň 3. místo našeho nejmladších družstva 0. kategorie (5 - 6 let) ve Zlíně a na Kohoutovickém vánočním poháru a u družstva I. kategorie (8 - 9 let) rovněž 3. místo na Kohoutovickém vánočním poháru. Z umístění družstev linie A stojí za zmínku 1. místo družstva kategorie E2 ze závodu v Přerově a 1. místo stejného družstva z mezinárodního Kohoutovického vánočního poháru. Družstvo kategorie E1 si vybojovalo zlato na závodě ve Veselí a na mezinárodním Kohoutovickém vánočním poháru. Družstvo nadějí získalo zlatou medaili na Kohoutovickém vánočním poháru a bronz na bratislavském Memoriálu Hermy Jochovej. Družstvu juniorek se nejlépe dařilo na Sametové stuze v Brně (3. místo).

 •  v r. 2010 oddíl na MČR v kategorii kadetek starších (38 nejlepších závodnic ČR) reprezentovala Barbora Votoupalová (24. místo). Na mezinárodním závodě v belgickém Bree si Barbora vybojovala 1. místo. Veronika Tomášková ve stejné kategorii skončila v Bree na 4. místě a na Jarním poháru ASPV na 2. místě. V kategorii naděje nejmladší se celou jarní sezónu nejlépe dařilo Alině Chamzině (2. místo Jarní pohár ASPV, 3. místo Milevský pohárek, 1. místo ve Vyškově, 1. místo Kohoutovický pohár a 2. místo oblastní přebor), Nele Poláškové (2. místo Jarní pohár ASPV, 1. místo Kohoutovický pohár, 1. místo Spring Cup a 6. místo oblastní přebor), Nikol Horáčkové (2. místo v belgickém Bree, 4. místo Jarní pohár ASPV, 2. místo ve Vyškově, 4. místo Kohoutovický pohár a 10. místo oblastní přebor), Tamaře Opletalové (2. místo Jarní pohár ASPV, 1. místo Kohoutovický pohár a 6. místo oblastní přebor), Lucii Vysekalové (5. místo Bohemka Cup, 3. místo Kohoutovický pohár a 6. místo oblastní přebor) a Elišce Petkovské (4. místo Jarní pohár ASPV a 10. místo oblastní přebor). Mezi nadějemi mladšími se Martině Lepkové podařilo v belgickém Bree získat 5. místo. V 0. kategorii základního programu byla nejúspěšnější Sára Šamánková, která se pravidelně umísťovala na medailových pozicích (1. místo v Břeclavi, 2. místo v Černovicích a na Kohoutovickém poháru, 3. místo ve Žďáře) a na oblastním přeboru vybojovala bronzovou medaili. V Kohoutovickém poháru v základním programu se nejlépe umístily Zina Hrdličková (2. místo), Barbora Gajárková (3. místo) a Hana Dohnalová (3. místo).

V podzimní sezóně společných skladeb oddíl reprezentovalo 5 družstev. Na oblastním přeboru v linii B se naše starší družstvo (7 – 8 let) umístilo šesté a mladší družstvo(6 – 7 let) čtvrté. V linii A se dvě družstva našich závodnic zúčastnila oblastního přeboru společných skladeb v kategorii Naděje mladší (8 – 11 let) – 3. místo a 6. místo a tím postup na MČR (9. a 17. místo) a jedno družstvo v kategorii Seniorky (12 – 15 let) – 2. místo a postup na MČR (6. místo). Družstva také bojovala v řadě pohárových soutěží ve společných skladbách, republikových i  mezinárodních, a to vždy o přední umístění. V linii B zmiňme alespoň 1. místo našeho nejmladšího družstva 0. kategorie (6 – 7 let) na Brněnském drakovi, 1. místo na Kohoutovickém vánočním poháru a 2. místo v Líšni a u družstva I. kategorie (7 – 8 let) rovněž 1. místo na Kohoutovickém vánočním poháru, 2. místo v Líšni a 3. místo ve Zlíně. Z umístění družstev linie A stojí za zmínku 1. místo mladšího družstva kategorie Nadějí z Kohoutovického vánočního poháru. Starší družstvo nadějí získalo stříbrnou medaili na Kohoutovickém vánočním poháru. Družstvu seniorek se nejlépe dařilo na Baver Cupu v Třebíči (2. místo).