Městská část Brno-Kohoutovice

V oblasti samostatné působnosti ÚMČ plní úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo MČ nebo Rada MČ, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Kontrolovat plnění úkolů Úřadem městské části v oblasti samostatné působnosti je vyhrazeno Radě městské části.

www.kohoutovice.cz/