Jihomoravský krajský úřad

Krajský úřad Jihomoravského kraje stanoví zásady činnosti a řízení úřadu, úkoly a vzájemné vztahy odborů, oddělení, interního auditu a sekretariátu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod, organizační strukturu úřadu, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců úřadu.

www.kr-jihomoravsky.cz/